PROJEKT ETWINNING

W październiku 2022 r. wraz z klasą lingwistyczną 1c rozpoczęliśmy realizcję naszego pierwszego w tym roku szkolnym projektu eTwinning. Tym razem zajmiemy się zagadnieniem Digital Natives and Immigrants.

W ramach ww. projektu w piątek 2.12. 2022 r. podczas spotkania online po raz pierwszy mieliśmy okazję poznać uczniów ze szkół średnich w Istambule i Sakarya (Turcja) oraz Ordei (Rumunia), którzy będą z nami współpracować w tym międzynarodowym projekcie.