Proces Antygony i Kreona!

23 listopada na lekcji języka polskiego klasa 1A przeprowadziła proces w sprawie Antygony i Kreona . Rozprawę prowadził sędzia Krzysztof Kwaśniewicz. Po burzliwym procesie sądowym Antygonę uznano za niewinną!

Chodzą słuchy, że obrońcy Kreona chcą złożyć apelację…

Zapraszam na krótką fotorelację!