Informacja o plebiscycie.

Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza szkoła, V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego, została nominowana do plebiscytu „Szkoła roku 2022”.Nie jest to jednak koniec dobrych wiadomości, wśród wielu nauczycieli w naszej szkole zostały nominowane 4 osoby, które są wybrane do plebiscytu „Nauczyciel roku 2022”. Serdecznie gratulujemy Pani Iwonie Kowalczyk, Pani Małgorzacie Kowalczyk, Panu Leszkowi Siekierskiemu, Panu Adamowi Stasikowi. Serdecznie zachęcamy do głosowania na naszą szkołę oraz nauczycieli z naszej placówki. Link do głosowania na szkołę roku: https://pomorska.pl/p/kandydat/v-liceum-ogolnoksztalcace-im-ignacego-jana-paderewskiego-w-bydgoszczy%2C3140069/#plebiscyty

Linki do głosowania na nauczycieli:

https://pomorska.pl/p/kandydat/adam-stasik%2C3054081/
https://pomorska.pl/p/kandydat/iwona-kowalczyk%2C3054177/
https://pomorska.pl/p/kandydat/leszek-siekierski%2C3054215/
https://pomorska.pl/p/kandydat/malgorzata-kowalczyk%2C3164131/