Międzynarodowy Dzień Krajobrazu na UKW

26 października br. uczniowie klasy 1c uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Krajobrazu organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych UKW. Wydarzenie rozpoczęło się wykładem:  „Multisensoryczne postrzeganie krajobrazu, a nowe formy turystyki i rekreacji”, następnie młodzież wzięła udział w warsztatach terenowych: „Krajobraz doświadczam… różne aspekty znaczenia terenów zielonych dla zdrowia człowieka” oraz „Znaczenie obszarów nadwodnych w krajobrazie kulturowym miasta – tworzenie się tzw. waterfrontów”. Poruszona w czasie zajęć tematyka pozwoliła spojrzeć inaczej na otaczające nas środowisko geograficzne: miejskie, rolnicze, naturalne oraz antropopresję. Pamiętajmy, że ochrona i troska o otaczający krajobraz to nasz wspólny interes🌿.