Kolejne warsztaty w ramach projektu POWER – UKW

W dniu 16.09.2022 odbyły się kolejne warsztaty laboratoryjne w ramach projektu POWER – Wiedza, Edukacja, Rozwój, tym razem dla klasy 1e. Celem zajęć jest popularyzacja nauk przyrodniczych, rozwój myślenia naukowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w laboratoriach. Młodzież ma również okazję ugruntowania i pogłębiania wiedzy, a także podniesienia kompetencji w zakresie wiedzy ułatwiającej wybór ścieżki rozwoju zawodowego. Warsztaty odbyły się w pracowniach Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, tym razem w Katedrze Biotechnologii. W ramach projektu organizowane są również ciekawe zajęcia dla uczniów w Ogrodzie Botanicznym UKW – lekcje przyrody na żywo.