Warsztaty laboratoryjne POWER na UKW

W dniu 9.09.2022 odbyły się warsztaty laboratoryjne dla klasy 3a w ramach projektu POWER – Wiedza, Edukacja, Rozwój. Celem zajęć jest popularyzacja nauk przyrodniczych, rozwój myślenia naukowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w laboratoriach. Młodzież ma również okazję ugruntowania i pogłębiania wiedzy, a także podniesienia kompetencji w zakresie wiedzy ułatwiającej wybór ścieżki rozwoju zawodowego. Warsztaty odbyły się w pracowniach Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w Katedrach Genetyki, Mikrobiologii i Immunobiologii. Podczas realizacji zajęć w ramach projektu Global Schools Program przypomniano uczniom, że w ramach warsztatów realizowane są cele: 3 – dobre zdrowie i jakość życia, 4 – dobra jakość edukacji, 14 – życie pod wodą, 15 – życie na lądzie.