Dzień Geografa UKW

Uczniowie klasy 1d uczestniczyli w obchodach „Dnia Geografa” organizowanych przez Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Udział w wykładach przedmiotowych był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat postaw ekologicznych oraz zwiększania świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę.

Podczas zajęć warsztatowych „Produkt szyty na miarę. Wykorzystanie metody Deign Thinking do tworzenia przestrzeni turystycznej miast” , uczestnicy mieli okazję twórczego rozwiązywania problemów poprzez wykorzystywanie metod pobudzających kreatywność. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z UKW będzie równie owocna, a młodzież poszukiwać będzie inspiracji do rozwoju zainteresowań geograficznych z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i Ziemi !!!