Akcja krwiodawstwa

W piątek 8 kwietnia 2022 r. naszą szkołę odwiedziła Terenowa Stacja w Bydgoszczy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, we współpracy z którą odbyło się honorowe oddawanie krwi. Łącznie zebrano ponad 8 litrów krwi.

Dziękujemy, że podzieliliście się tym bezcennym darem.