Konkurs Poezji Eksperymentalnej pod patronatem MOEN

Z okazji Światowego Dnia Poezji zapraszamy do udziału w Konkursie Poezji Eksperymentalnej!

Tematyka dowolna.

Forma – kolaż poetycki.

Wyjaśnienie:

kolaż literacki – technika literacka opierająca się na tworzeniu utworów poprzez połączenie istniejących wcześniej elementów, cytatów, fragmentów dzieł literackich z wypowiedzią autora kolażu. Z takiej formy wyrażania myśli korzystali przedstawiciele europejskiej awangardy. Polscy twórcy literatury eksperymentalnej również czerpali z techniki kolażu literackiego; byli to, np. Miron Białoszewski, Tadeusz Konwicki, Leopold Buczkowski, a także Tadeusz Różewicz.

Pod utworem prosimy o umieszczenie spisu dzieł literackich, którymi inspirował się autor kolażu poetyckiego.

Termin przekazywania prac – 14 kwietnia 2022r.