Organizacja zajęć po feriach zimowych

Od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma MS Teams i Moodle).
O wszelkich zmianach dotyczących formy prowadzenia zajęć wynikających ze zmiany sytuacji epidemicznej uczniowie oraz rodzice będą informowani na bieżąco za pomocą e-dziennika.