Śmierć naszej uczennicy

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy i koleżanki – Aleksandry Piątek.
Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia.


Społeczność szkolna
V Liceum Ogólnokształcącego
w Bydgoszczy

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 16 grudnia o godz. 13:00 na cmentarzu w Przyłękach.