Podziękowania Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu

„Serdecznie dziękuję za współtworzenie Narodowego Czytania 2021 r. Dzięki Państwa zaangażowaniu w ponad trzech i pół tysiąca miejsc w Polsce i na całym świecie wspólna lektura Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej dostarczyła prawdziwej radości”.

Takimi słowami rozpoczyna się list, który otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z podziękowaniem za uczestnictwo w akcji Narodowego Czytania. Dostaliśmy również okolicznościowy egzemplarz Moralności pani Dulskiej z pamiątkowym wpisem.

DZIĘKUJEMY!