Program Zdolni znad Brdy – październik 2021

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym 2021/2022 i zapraszam do korzystania z naszej oferty warsztatów i konferencji. W październiku 2021 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” zaprasza na pierwszą w tym roku szkolnym konferencję naukową z cyklu „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych oraz warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł i funkcjonowanie w rodzinie” (online). Zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach.

Szczegóły poniżej oraz w załączniku:

20.10.2020, godz. 10:00

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych

Tematyka spotkania: biologia, chemia, biotechnologia, medycyna oraz nauka o żywności i żywieniu.

Odbiorca: uczniowie szkół ponadpodstawowych (klasy I-IV) oraz VII i VIII klas szkół podstawowych.

W ramach konferencji odbędą się:                                   

·         prezentacje dorobku naukowego uczniów – laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych z wiodących szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy.

·         prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk przyrodniczych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.

Na nasze spotkanie przyjęli zaproszenie wykładowcy z bydgoskich uczelni:

– prof. dr hab. inż. Dariusz Pańka – kierownik Katedry Biologii i Ochrony Roślin, pracownikPracowni  Fitopatologii i Mykologii MolekularnejnaWydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP.

Tytuł wystąpienia: „Rośliny modyfikowane symbiotycznie (SMO) szansą dla Europejskiego Zielonego Ładu?”

– prof. dr hab. Artur Dzialuk – pracownik Instytutu Biologii Eksperymentalnej w Katedrze Genetyki naWydziale Nauk Przyrodniczych UKW.

Tytuł wystąpienia: „Po igle do złodzieja, czyli jak zmusić drzewa do mówienia”                                    

Konferencja naukowa organizowana jest przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a odbędzie się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 27.

Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny zegarowe.

Informacje i zgłoszenia: koordynator programu „Zdolni znad Brdy”  Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.

27.10.2020, godz. 16.30

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych i utalentowanych dzieci oraz młodzieży pn. „Instrukcja obsługi emocji – czyli niesamowita podróż po uczuciach”.

Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców.

Zajęcia organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog Pałacu Młodzieży oraz Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego – Greta Haraś.

Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny dydaktyczne.

Warsztaty organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”, a odbędą się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Informacje i zgłoszenia: koordynator programu „Zdolni znad Brdy”  Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl  lub tel. 52 321 00 81 wew. 310

Łączę pozdrowienia

Monika Grzybowska

————————–

Koordynator Programu „Zdolni znad Brdy”

mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl

tel. 52 321 00 81 wew. 310

www.edu.bydgoszcz.pl

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

www.palac.bydgoszcz.pl