Niezwykłe warsztaty w Centrum Symulacji Medycznych

W dniu 23.06.2021, młodzież naszej szkoły z klasy 2e wzięła udział w specjalnie dla nich zorganizowanych warsztatach w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK. Dyrektor Centrum pani dr n. med. Mirosława Felsmann, prof. uniw., przedstawiła ideę utworzenia placówki i zapoznała nas z pracownikami Centrum. Podczas zajęć prowadzonych pod nadzorem instruktorów doskonaliliśmy umiejętności praktyczne, m.in. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, sali intensywnej terapii, pracowni laparoskopowej, sali symulacji pediatrycznej, sali BLS (Basic Life Support), symulatorze karetki. Prowadzący podkreślali, jak ważne jest nabywanie umiejętności interpersonalnych między pacjentem a zespołem medycznym. Zajęcia miały na celu rozwój zainteresowań uczniów oraz poszerzenie wiedzy na temat możliwej ścieżki rozwoju zawodowego.

W imieniu młodzieży i własnym jesteśmy wdzięczni pracownikom Centrum za profesjonalne przeprowadzenie niezwykle interesujących warsztatów.

Grażyna Burczyk

Anna Bulińska