List Prezydenta Miasta Bydgoszczy do uczniów pełnoletnich