Spotkanie dla ósmoklasistów

Drodzy ósmoklasiści, już dziś 16 czerwca, zapraszamy na spotkanie z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych, które rozpocznie się o godzinie 16:00 na platformie MS Teams.

Zapraszamy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:hMX8l_w5gvHp_KdfcTaV9OOT3TuXNXfH0Qiplz9Remk1@thread.tacv2/1623826969296?context=%7B%22Tid%22:%22eb86938a-6867-4d2f-b51f-225d0a8367ad%22,%22Oid%22:%22b1e43f5f-dfd2-4e0c-b33d-b3969f89b550%22%7D