Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku.

Szanowni Państwo, proszę każdego z Państwa ( nauczycieli, zdających, ich rodziców) o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 roku [więcej …].