Powrót do szkoły.

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją MEiN 19 kwietnia 2021 r. nie wracamy do szkoły. W dalszym ciągu obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.