Program Zdolni znad Brdy – kwiecień 2021

Szanowni Państwo!

kwietniu 2021 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” zaprasza:

na kolejne warsztaty dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” (online) pn. . „Pozytywna komunikacja” oraz na warsztaty dla uczniów organizowane w Pałacu Młodzieży:

– pn. „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

– pn. „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Proszę o promocję wydarzeń.

Szczegóły poniżej:

14.04.2021, godz. 09:30

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Kolejne, dziewiąte już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Spotkanie zatytułowane „Trening antystresowy dla uczniów zdolnych” odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. w sali 115 w bydgoskim Pałacu Młodzieży (ul. Jagiellońska 27).

Istotą wydarzenia jest rozwijanie umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym.

Cele szczegółowe warsztatów to: zwiększanie wiedzy na temat tego czym jest stres, nauka identyfikacji symptomów stresu,

zwiększenie świadomości przyczyn stresu, nauka umiejętności stosowania technik relaksacyjnych i profilaktyka antystresowa.

Spotkanie poprowadzą specjaliści zespołu opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi i zdolnościami kierunkowymi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy:

Grażyna Ledzińska (psycholog)i Beata Walasek (pedagog).

Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny zegarowe.

Zgłoszenia na warsztaty prosimy kierować do 12 kwietnia 2021 r. (do godz. 12:00) do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” –

Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.

W załączeniu przesyłam Państwu „Procedurę dot. organizacji imprez w Pałacu Młodzieży” dla rodzica wraz z oświadczeniem i wyrażeniem zgody oraz dla opiekuna grupy.

UWAGA! Dziecko może przyjść z opiekunem/rodzicem lub sam po wyrażeniu przez rodzica na to zgody w załączonym dokumencie pn. procedury dotyczące… – rodzic.

Może też przyjść grupa zorganizowana z opiekunem – wówczas należy dostarczyć listę uczestników i procedurę dotyczącą ,,, – opiekun. .

22.04.2021, godz. 16:00

„Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych (online)

Zapraszamy na czwarte w tym roku szkolnym warsztaty skierowane do rodziców zdolnych
i utalentowanych dzieci oraz młodzieży pn. „Pozytywna komunikacja”. Spotkanie odbędą się w przestrzeni wirtualnej na platformie Microsoft Teams (online).

Celem warsztatów jest wsparcie psychologiczne rodziców.

Na warsztatach rodzice porozmawiamy o  barierach komunikacyjnych, jak je rozpoznawać, jak unikać. 

Postaramy się nauczyć słuchać i mówić do naszych dzieci, wedle zasady z książki Adele Faber i Elaine Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je psycholog, coach:

dr Anna Hibner (doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Akademickim Centrum Medycznym przy WSG).

Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny.

Zgłaszając się proszę o podanie swoich danych osobowych oraz maila, na który zostanie wysłany link do spotkania.

Zgłoszenia do dnia 20.04.2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” – Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.

23.04.2021, godz. 09:30

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych

Dziesiąte już warsztaty w tym roku szkolnym skierowane są do zdolnych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Spotkanie zatytułowane „Jak uczyć się efektywniej – ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie” odbędzie się w Pałacu Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej 27 (sala 115, I piętro).

Istotą wydarzenia jest wsparcie uczniów w zakresie metod oraz technik uczenia się i twórczego myślenia.

Na warsztatach uczniowie nauczą się korzystać z wielu sposobów wspomagających efektywne i szybsze uczenie się.

Zajęcia organizowane są przez Pałac Młodzieży w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzą je Katarzyna Tłok i Edyta Szott

– pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Przewidywany czas spotkania – ok. 2 godziny zegarowe.

Zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2021 (do godz. 12:00) prosimy kierować do koordynatora programu „Zdolni znad Brdy” –

Monika Grzybowska, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 wew. 310.

W załączeniu przesyłam Państwu „Procedurę dot. organizacji imprez w Pałacu Młodzieży” dla rodzica wraz z oświadczeniem i wyrażeniem zgody oraz dla opiekuna grupy.

UWAGA! Dziecko może przyjść z opiekunem/rodzicem lub sam po wyrażeniu przez rodzica na to zgody w załączonym dokumencie pn. procedury dotyczące… – rodzic.

Może też przyjść grupa zorganizowana z opiekunem – wówczas należy dostarczyć listę uczestników i procedurę dotyczącą ,,, – opiekun. .

Łączę pozdrowienia

Monika Grzybowska

————————–

Koordynator Programu „Zdolni znad Brdy”

mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl

tel. 52 321 00 81

www.edu.bydgoszcz.pl

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

www.palac.bydgoszcz.pl