Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy dla Maturzystów Promocja nowego kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy materiały promocyjne naszego nowego kierunku, który zostanie otwarty z dniem pierwszego października 2021 (w roku akademickim 2021/2022). Nazwa nowego kierunku:TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE.
W załącznikach przesyłamy pismo Dziekana WRiB, list reklamujący kierunek, na którym najbardziej nam zależy aby nauczyciele przekazali to swoim maturzystom oraz ulotkę i plakat promocyjny. Dziękujemy bardzo za zrozumienie i przychylność. Z uszanowaniem Przewodnicząca Rady Programowej kierunku ‘Towaroznawstwo Spożywcze’.
Elżbieta WszelaczyńskaDr hab. inż. Elżbieta Wszelaczyńska, prof. uczelni
Katedra Mikrobiologii i Technologii Żywności,
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 3749366
e-mail: wszela@utp.edu.pl