Skład prezydium RSU

Mamy nowe władze Samorządu Uczniowskiego V LO! Stanowisko przewodniczącej objęła Marysia Łatka, a jej zastępcą została Iza Kiernicka. Gratulujemy!