Przypomnienie – ankieta online dla nauczycieli dotycząca kształcenia zdalnego

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół publicznych każdego typu

województwa kujawsko-pomorskiego,

uprzejmie przypominam Państwu Dyrektorom o konieczności udostępnienia nauczycielom linku do kwestionariusza ankiety online dotyczącego kształcenia zdalnego i skuteczne zachęcenie nauczycieli do jej wypełnienia.

Badanie jest realizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Zespołem Badawczym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Celem prowadzonego badania jest poznanie opinii nauczycieli nt. uwarunkowań, potencjału, jakości i możliwości wykorzystania zdalnego nauczania, realizowanego w roku szkolnym 2019/2020. Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki badania zostaną opublikowane do końca bieżącego roku.

Kwestionariusz ankiety jest aktywny do 30 października bieżącego roku (termin został wydłużony na prośbę Państwa Dyrektorów).

Link do kwestionariusza ankiety:

https://forms.gle/QhoFD2mpr65BNWfK6

Z wyrazami szacunku,

Marek Gralik

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty