Szczepienia przeciw grypie

Wydział Edukacji i Sportu, na polecenie pana Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwraca się z prośbą o przekazanie informacji, ile osób wśród nauczycieli i pracowników szkoły, chciałoby skorzystać z darmowego szczepienia przeciw grypie. Prosimy o sporządzenie imiennej listy pracowników, którzy zadeklarują chęć szczepienia wraz z ich podpisami. Informację proszę przekazać do sekretariatu, do dnia 31 sierpnia, godz. 10.00