Bezpłatne korzystanie z basenów od 1 lipca 2020 dla młodzieży szkolnej

Informuję, że Pan Prezydent Rafał Bruski wydał zgodę oraz ustalił warunki korzystania bezpłatnie z pływalni przyszkolnych przez uczniów bydgoskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.