ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – kolejna nowelizacja.

Szanowni Państwo, przedstawiam kolejną zmianę rozp. w spr. COVID – 19. Kolor zielony wprowadzone, kolor czerwony skreślone.