ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zmiana.

Szanowni Państwo, przekazuję zmienione rozporządzenie MEN w sprawie COVID – 19. Wprowadzone zmiany – kolor zielony, uchylone kolor czerwony.