Zwrot książek i kluczyków – kolejny termin.

Szanowni Absolwenci, osoby, które nie mogły oddać książek i kluczyków w dniach 12-13 maja 2020 r., prosimy o ich zwrot do biblioteki, we wtorek 19 maja, w godzinach 9,00 – 14,00.