Zdalne nauczanie i egzamin maturalny.

Szanowni Państwo,
decyzją Pana Ministra Edukacji Narodowej zdalne nauczanie zostało przedłużone do 24 maja. Egzamin maturalny rozpocznie się 8 czerwca 2020 r. Dokładny harmonogram przebiegu pisemnej części egzaminu, zostanie podany później. Decyzją Pana Ministra Edukacji Narodowej, w tej sesji egzaminacyjnej, nie odbędzie się część ustna egzaminu maturalnego. Życzę wszystkim Państwu zdrowia.