Ocenianie-KO

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów.