Urząd Marszałkowski-zajęcia internetowe.

Szanowni Państwo – nauczyciele i uczniowie,
Urząd Marszałkowski, od godziny 12.00 w poniedziałek, uruchomi Kujawsko-Pomorską e-Szkołę. Wykłady prowadzone będą dla uczniów klas ósmych i maturzystów. Zachęcam do korzystania z tej formy powtarzania materiału. Adres: www.edupolos.pl lub www.kujawsko-pomorskie.pl