Zalecenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie koronawirusa.