Ważne informacje dotyczące koronawirusa.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem, Wydział Edukacji i Sportu  informuje, co następuje:

1.W dniu 7 marca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.  poz. 374 z dnia 7 marca 2020 r.)

Prosimy o zapoznanie się z treścią i jej odpowiednie stosowanie.

 2. Na adresy mailowe szkół i placówek i dyrektorów szkół i placówek wpłynęły Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kryteriów i okoliczności skutkujących odmową wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub imprezy niebędącej imprezą masową w warunkach niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią i ich odpowiednie stosowanie.

3. Z chwilą powzięcia informacji o powrocie ucznia lub pracownika  z zagranicy lub obszarów kraju, na których potwierdzono obecność koronawirusa, dyrektor szkoły bezzwłocznie powiadamia tutejszy Wydział Zarządzania Kryzysowego email: wzk@um.bydgoszcz.pl, który następnie powiadamia SANEPID, a ten podejmuje stosowne decyzje.