Zdolni znad Brdy

Wydział Edukacji i Sportu informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na realizację projektów w ramach Grantów Fabryka Szans w roku 2020.

W ramach Grantów Fabryka Szans można składać wnioski na realizację zajęć dla uczniów uzdolnionych naukowo ze szkół ponadpodstawowych. Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 21 lutego 2020 r.  Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, projekt musi obejmować 60 godzin zajęć dydaktycznych i dotyczyć rozwoju pasji naukowych. Wymagana jest także rekomendacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli. Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 7000 zł.  Wniosek oraz regulamin dostępne w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu „Zdolni znad Brdy”