Młodzieżowy Hyde Park

Młodzieżowy Hyde Park II, który odbył się w WSB z udziałem przedstawicieli 15 szkół, tym razem poświęcony był zagadnieniom powiązanym z tematyką wolnościową i zatytułowany „Ucieczka od wolności”. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele naszej szkoły, Julia Bogusławska (3c) oraz Ryszard Janowski (2b), których wystąpienia (zakończone tezą poddaną głosowaniu) zostały wysoko ocenione zarówno przez zaproszonych ekspertów, jak i rówieśników. Podczas spotkania wywiązywały się różnego rodzaju dyskusje, w których aktywnie brali udział reprezentanci V LO. Gratulujemy i dziękujemy!