YOUTH EVERYWHERE drugie spotkanie online

Podczas tego spotkania uczniowie z każdego kraju zaprezentowali nagrane przez siebie video o szkole i wymienili się spostrzeżeniami na temat różnic i podobieństw pomiędzy nimi.

Wspólnie omówliśmy systemy edukacji w każdym z partnerskich krajów. Rozmawialiśmy m.in. o tym jak wygląda typowy dzień ucznia w Polsce, Francji i Turcji oraz czy warto nosić szkolne mundurki.