ERASMUS+

ERASMUS+

V Liceum Ogólnokształcące uczestniczy w międzynarodowych działaniach realizowanych w ramach programu Erasmus+.
Projekty kierowane są zarówno do młodzieży (międzynarodowa współpraca szkół), jak i pracowników (kursy i szkolenia za granicą).
Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji językowych, społecznych i międzykulturowych poprzez praktyczną naukę podczas zagranicznych mobilności, m.in. do Włoch, Portugalii i Hiszpanii.
Nauczyciele natomiast korzystają z form doskonalenia zawodowego, tj. kursy metodyczne i językowe
w Wielkiej Brytanii i Finlandii.
Podejmowane działania służą kreowaniu wizerunku szkoły nowoczesnej, otwartej, zaangażowanej i dynamicznie się rozwijającej – szkoły na miarę XXI wieku.
Robimy wszystko, by nasza szkoła była nowoczesna i odpowiadała na potrzeby uczniów.
Dzięki staraniom naszych nauczycieli udało nam się, jako nielicznym, wygrać konkurs w ramach projektu ERASMUS+
.

Oferta edukacyjna