Podręczniki do liceum – po gimnazjum 2020/2022

Klasa III liceum po gimnazjum
przedmiotpodręcznik
język polski 1. do przedmiotów w zakresie podstawowym
(Nowe) „Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka” zakres podstawowy i rozszerzony kl. III wyd. WSiP
język angielski podane w osobnym wykazie
język niemiecki ” Meine Welttour” wyd. nowa Era – kontynuacja
język rosyjski M. Wiatr- Kmieciak, S. Wujec „Wot i my” j. rosyjski dla szkół ponadgimn. kontynuacja wyd. WSiP
matematyka M. Antek, K. Belka, P. Grabowski „Prosto do matury” cz. III zakres podst. wyd. Nowa Era
2. do wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym
język polski podręcznik jak w zakresie podstawowym
język angielski podane w osobnym wykazie
historia ” Zrozumieć przeszłość” ( cz. 2 P. Klint, P. Galik Dzieje nowożytne) cz. 3 P. Galik Lata 1815 – 1939, cz. 4 J. Kłaczkow, A. Zielińska Dzieje najnowsze po 1939 r. – wyd. Nowa Era
biologia „Biologia na czasie” wyd. Nowa Era cz. II i III
geografia „Oblicza geografii” cz. II i III wyd. Nowa Era + maturalne karty pracy ( Nowa wersja)
chemiaM. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, J. Szymański „To jest chemia” zakres rozszerzony- Chemia organiczna wyd. Nowa Era
matematyka M.Antek, K. Belka. P. Grabowski „Prosto do matury” kl. III zakres podstawowy i rozszerzony wyd. Nowa Era
3. do przedmiotów uzupełniających
historia i społeczeństwo T. Maćkowski „Poznać przeszłość” – Ojczysty Panteon i ojczyste spory wyd. Nowa Era I. Janicka Rządzący i rządzeni- wyd. Nowa Era
przyrodaM. Galikowski, R. Hassa i in. Przyroda cz. I/biologia, geografia/ wyd. Nowa Era