MATURA 2021

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2022 —>(więcej…)

DEKLARACJE MATURALNEINSTRUKCJA

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:

 • jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż w bibliotece szkoły (godz. 8:00 -14:00) do 30 września 2021 r. (jako deklarację wstępną). Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej 7 lutego 2022 r.
 • jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż w bibliotece szkoły (godz. 8:00 -14:00) najpóźniej 7 lutego 2022 r.

Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również odpowiedni wniosek i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r.

Instrukcja wypełniania deklaracji:

 1. Deklarację możesz wypełnić komputerowo lub odręcznie.
 2. Deklaracja jest podzielona na 9 części. Części: A, B, C, D, E i Hwypełniają wszyscy, chociaż w różnym zakresie. Części: F, G oraz Iwypełniają tylko te osoby, których te części dotyczą.
 3. W części E1 musisz wskazać co najmniej jeden przedmiot.
 4. W 2022 r. przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego nie jest obowiązkowe. Część G deklaracji wypełnij jeśli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu.
 5. Jeżeli wypełniasz deklarację odręcznie – wypełniaj kolorem czarnym albo niebieskim.
 6. Jeżeli wypełniasz deklarację odręcznie – WYPEŁNIAJ DRUKOWANYMI LITERAMI.
 7. Jeżeli wypełniasz deklarację odręcznie – pole wyboru zaznaczaj x albo .
 8. Na stronach 6–7 znajdziesz informacje o przedmiotach, które możesz wybrać na egzaminie.
 9. Na stronie 7 znajdziesz informacje dotyczące opłaty. Zapoznaj się z nimi, jeżeli jesteś absolwentem i przystępujesz do egzaminu po raz kolejny.