Kalendarz roku 2019-2020

I SEMESTR od 2 września 2019 (poniedziałek) do 10 stycznia 2020 (piątek)

2 września 2019 (poniedziałek)

Rozpoczęcie roku szkolnego godz. 9:00.

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (boisko szkolne).

2. Spotkania wychowawców klas z uczniami:

· klasa 1a – p. Anna Bulińska s. 116,

· klasa 1b – p. Marzena Chełmowska- Chruszczewska s. 105,

· klasa 1c – p. Sylwia Iglewska s. 106,

· klasa 1d – p. Rafał Grynienko s. 27,

· klasa 1e – p. Agnieszka Wandachowicz s. 205,

· klasa 1f – p. Małgorzata Kumkowska s. 23,

· klasa 1g – p. Beata Jasiecka s. 217,

· klasa 1h – p. Anna Gluba s. 215,

· pozostałe klasy jak w roku poprzednim
(2a – IK s. 113, 2b – WB s. 206, 2c – AS s. 103, 2d – WA s. 26,
3a – IG s. 25, 3b – AJ s. 213, 3c – AC s. 104, 3d – VG s. 24).

11 września 2019 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).

Harmonogram

Klasa

Sala

Nazwisko

Imię

Przedmiot

1a

116

Bulińska

Anna

chemia

1b

105

Chełmowska-Chruszczewska

Marzena

j. polski

1c

106

Iglewska

Sylwia

j. polski

1d

27

Grynienko

Rafał

j. angielski

1e

205

Wandachowicz

Agnieszka

matematyka

1f

23

Kumkowska

Małgorzata

historia, wos

1g

24

Jasiecka

Beata

j. angielski

1h

215

Gluba

Anna

j. rosyjski

2a

113

Kowalczyk

Iwona

biologia

2b

206

Włódarczak

Barbara

matematyka

2cl

103

Stasik

Adam

Historia, wos, wok

2d

26

Wojtczak-Fajga

Anna

j. rosyjski, pp

3a

25

Gralik

Irena

j. angielski

3b

213

Jankowska

Agnieszka

matematyka, fizyka

3c

104

Lipska

Agata

j. niemiecki

3d

217

Jasińska

Magdalena

geografia


11 września 2019 (środa)

Zebranie plenarne oddziałowych rad rodziców (godz. 18:00).

23 – 27 września 2019 (sala 102)

Szkolenie dla uczniów klas III dotyczące sposobu wypełniania deklaracji maturalnych 3a – 23.09 (pn. godz. 8:55), 3b – 24.09 (wt. godz. 9:50), 3c – 27.09 (pt. godz. 13:35), 3d – 25.09 (śr. godz. 8:55).

Do 30 września 2019 (poniedziałek)

Złożenie w formie papierowej oraz online przez uczniów klas III wstępnej deklaracji maturalnej.

14 października 2019 (poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2019 (czwartek)

Dzień wolny (zajęcia będą odrobione 4 kwietnia 2020 r.).

1 listopada 2019 (piątek)

Święto Wszystkich Świętych.

11 listopada 2019 (poniedziałek)

Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Patrona.

11 grudnia 2019 (środa, godz. 15:15)

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocen zachowania (poinformowanie uczniów przez nauczycieli danego przedmiotu).

Do 11 grudnia 2019 (środa)

Poinformowanie rodziców uczniów lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla nich wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych oraz wszystkich ocenach zachowania.

11 grudnia 2019 (środa, godz. 17:00)

Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla wszystkich klas (godz. 17:00).

1. Zebrania z wychowawcami klas godz.17:00-17:30.

2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach– godz. 17:30-19:00.
(przekazanie informacji o maturalnym)

Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:

Klasa

Nazwisko

Imię

Przedmiot

Sala

1a

Bulińska

Anna

chemia

116

1b

Chełmowska-Chruszczewska

Marzena

j. polski

105

1c

Iglewska

Sylwia

j. polski

106

1d

Grynienko

Rafał

j. angielski

27

1e

Wandachowicz

Agnieszka

matematyka

205

1f

Kumkowska

Małgorzata

historia, wos

23

1g

Jasiecka

Beata

j. angielski

24

1h

Gluba

Anna

j. rosyjski

215

2a

Kowalczyk

Iwona

biologia

113

2b

Włódarczak

Barbara

matematyka

206

2cl

Stasik

Adam

historia, wos, wok

103

2d

Wojtczak-Fajga

Anna

j. rosyjski, pp

26

3a

Gralik

Irena

j. angielski

25

3b

Jankowska

Agnieszka

matematyka, fizyka

213

3c

Lipska

Agata

j. niemiecki

104

3d

Jasińska

Magdalena

geografia

217


Arke

Aleksandra

j. polski

107


Borkowska

Joanna

j. angielski

207


Burczyk

Grażyna

Biologia

116


Chmielewski

Maciej

religia

pokój naucz.


Fryca

Agata

j. łaciński, biblioteka

03


Karwicki

Rafał

religia

pokój naucz.


Kowalczyk

Małgorzata

historia, wos

27


Krajewska

Aurelia

wf

7


Łuszczyna

Karolina

j. angielski

218


Nierebińska

Sławomira

chemia

201


Nowatkowska

Katarzyna

j. polski

104


Paradowski

Piotr

Informatyka

102


Skrzypek

Łukasz

wf

7


Włodarczyk

Marcin

wf

7


Wysocka

Olga

j. niemiecki

215


Zielińska

Joanna

j. angielski

24


Ziorkowska

Anna

matematyka

208


ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
Od 23 grudnia 2019 (poniedziałek) do 1 stycznia 2020(środa)


2, 3 stycznia 2020 (czartek, piątek)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

6 stycznia 2020 (poniedziałek)

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
II SEMESTR
Od 10 lutego 2020 (poniedziałek) do 24 kwietnia 2020 (piątek) dla klas trzecich liceum
Od 10 lutego 2020 (poniedziałek) do 26 czerwca 2020 (piątek) dla pozostałych klas


17 stycznia 2020 (piątek, godz. 15:15)

Wystawienie ocen semestralnych we wszystkich klasach.


22 stycznia 2020 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów (godz. 17:00).

Harmonogram:

Klasa

Nazwisko

Imię

Przedmiot

Sala

1a

Bulińska

Anna

chemia

116

1b

Chełmowska-Chruszczewska

Marzena

j. polski

105

1c

Iglewska

Sylwia

j. polski

106

1d

Grynienko

Rafał

j. angielski

27

1e

Wandachowicz

Agnieszka

matematyka

205

1f

Kumkowska

Małgorzata

historia, wos

23

1g

Jasiecka

Beata

j. angielski

24

1h

Gluba

Anna

j. rosyjski

215

2a

Kowalczyk

Iwona

biologia

113

2b

Włódarczak

Barbara

matematyka

206

2cl

Stasik

Adam

historia, wos, wok

103

2d

Wojtczak-Fajga

Anna

j. rosyjski, pp

26

3a

Gralik

Irena

j. angielski

25

3b

Jankowska

Agnieszka

matematyka, fizyka

213

3c

Lipska

Agata

j. niemiecki

104

3d

Jasińska

Magdalena

geografia

217


FERIE ZIMOWE
od 27 stycznia 2020 (poniedziałek) do 9 lutego 2020 (niedziela)


7 lutego 2020 (piątek)

Ostateczne złożenie deklaracji maturalnych.


Do 18 marca 2020 (środa)

Poinformowanie uczniów klas trzecich liceum lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych oraz wszystkich ocenach zachowania.18 marca 2020 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla klas trzecich liceum (godz. 17:00).

1. Zebrania z wychowawcami klas trzecich liceum– godz.17:00-17:30

2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach trzecich liceum – godz. 17:30-19:00.

Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:

Klasa

Nazwisko

Imię

Przedmiot

Sala

3a

Gralik

Irena

j. polski

25

3b

Jankowska

Agnieszka

matematyka, fizyka

213

3c

Lipska

Agata

biologia

104

3d

Jasińska

Magdalena

j. polski

217


Arke

Aleksandra

j. polski

107


Borkowska

Joanna

j. angielski

207


Bulińska

Anna

chemia

205


Burczyk

Grażyna

biologia

116


Chełmowska-Chruszczewska

Marzena

j. polski

105


Chmielewski

Maciej

religia

pokój naucz.


Gluba

Anna

geografia

05


Grynienko

Rafał

j. rosyjski, pp

01


Iglewska

Sylwia

j. polski

106


Karwicki

Rafał

religia

pokój naucz.


Krajewska

Aurelia

wf

7


Kumkowska

Małgorzata

historia, wos

23


Nierebińska

Sławomira

chemia

201


Stasik

Adam

historia, wos, wok

103


Włodarczyk

Marcin

wf

7


Włódarczak

Barbara

matematyka

206


Wysocka

Olga

j. niemiecki

215


Zielińska

Joanna

j. angielski

24


Ziorkowska

Anna

matematyka

208


Rekolekcje wielkopostne –od 23 marca (poniedziałek)
do 25 marca 2020 (środa)

ŚWIĘTO SZKOŁY (dzień odrabiany za 31 października 2019 r.)
4.04.2020 (sobota, 9:00-12:00).

Przerwa wielkanocna od 9 kwietnia (czwartek)
do 14 kwietnia 2020 (wtorek).

Do 17 kwietnia 2020 (piątek, godz. 15:15)

Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich liceum.

24 kwietnia 2020 (piątek, godz. 13:00?)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich liceum.

1 maja (piątek)

Święto pracy.

4-8 maja 2020 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (matura).

Do 20 maja 2020 (środa)

Poinformowanie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich liceum
lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla nich
wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych dla nich
wszystkich ocenach zachowania.

20 maja 2020 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla klas pierwszych i drugich liceum
(godz. 17:00).

1. Zebrania z wychowawcami klas pierwszych i drugich liceum
– godz.17:00-17:30

2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach pierwszych i drugich liceum
– godz. 17:30-19:00.


Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:

Klasa

Nazwisko

Imię

Przedmiot

Sala

1a

Bulińska

Anna

chemia

116

1b

Chełmowska-Chruszczewska

Marzena

j. polski

105

1c

Iglewska

Sylwia

j. polski

106

1d

Grynienko

Rafał

j. angielski

27

1e

Wandachowicz

Agnieszka

matematyka

205

1f

Kumkowska

Małgorzata

historia, wos

23

1g

Jasiecka

Beata

j. angielski

24

1h

Gluba

Anna

j. rosyjski

215

2a

Kowalczyk

Iwona

biologia

113

2b

Włódarczak

Barbara

matematyka

206

2cl

Stasik

Adam

historia, wos, wok

103

2d

Wojtczak-Fajga

Anna

j. rosyjski, pp

26


Arke

Aleksandra

j. polski

107


Borkowska

Joanna

j. angielski

207


Burczyk

Grażyna

Biologia

116


Chmielewski

Maciej

religia

pokój naucz.


Fryca

Agata

j. łaciński, biblioteka

03


Gralik

Irena

j. angielski

25


Jankowska

Agnieszka

matematyka, fizyka

213


Jasińska

Magdalena

geografia

217


Karwicki

Rafał

religia

pokój naucz.


Kowalczyk

Małgorzata

historia, wos

27


Krajewska

Aurelia

wf

7


Lipska

Agata

j. niemiecki

104


Łuszczyna

Karolina

j. angielski

218


Nierebińska

Sławomira

chemia

201


Nowatkowska

Katarzyna

j. polski

104


Paradowski

Piotr

Informatyka

102


Skrzypek

Łukasz

wf

7


Włodarczyk

Marcin

wf

7


Wysocka

Olga

j. niemiecki

215


Zielińska

Joanna

j. angielski

24


Ziorkowska

Anna

matematyka

208


11 czerwca 2020 (czwartek)

Boże Ciało.

12 czerwca 2020 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Do 16 czerwca 2020 (wtorek, godz. 15:15)

Wystawienie ocen rocznych.

26 czerwca 2020 (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw dla uczniów liceum (godz. 9:00)

Facebook
Facebook