Kalendarz roku 2020-2021

1 września 2020 (wtorek)

1 września 2020 (wtorek)

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych,
zgodnie z harmonogramem:

Godzina 9:00

Klasy pierwsze – wejście główne

 • klasa 1a – p. Katarzyna Nowatkowska s. 104,
 • klasa 1b – p. Aleksandra Arke s. 107,
 • klasa 1c – p. Joanna Borkowska s. 207,
 • klasa 1d – p. Anna Ziorkowska s. 208

Klasy trzecie – wejście od boiska wielofunkcyjnego

 • klasa 3a – p. Iwona Kowalczyk s. 113,
 • klasa 3b – p. Barbara Włódarczak s. 206,
 • klasa 3c – p. Adam Stasik s. 103,
 • klasa 3d – p. Anna Wojtczak-Fajga s. 26

Godzina 10:00

Klasy drugie – wejście od szczytu budynku

 • klasa 2a – p. Anna Bulińska s. 104,
 • klasa 2b – p. Marzena Chełmowska s. 105,
 • klasa 2c – p. Sylwia Iglewska s. 106,
 • klasa 2d – p. Rafał Grynienko s. 215
 • klasa 2e – p. Agnieszka Wandachowicz s. 205,
 • klasa 2f – p. Małgorzata Kumkowska s. 23,
 • klasa 2g – p. Beata Jasiecka s. 25,
 • klasa 2h – p. Anna Gluba s. 217


16 września 2020 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami (godz. 17:00).

Harmonogram

Klasa Sala Nazwisko Imię Przedmiot
1a 104 Nowatkowska Katarzyna j. polski
1b 107 Arke Aleksandra j. polski
1c 207 Borkowska Joanna j. angielski
1d 208 Ziorkowska Anna matematyka
2a 116 Bulińska Anna chemia
2b 105 Chełmowska-Chruszczewska Marzena j. polski
2c 106 Iglewska Sylwia j. polski
2d 27 Grynienko Rafał j. angielski
2e 205 Wandachowicz Agnieszka matematyka
2f 23 Kumkowska Małgorzata historia, wos
2g 24 Jasiecka Beata j. angielski
2h 25 Gluba Anna j. rosyjski
3a 113 Kowalczyk Iwona biologia
3b 206 Włódarczak Barbara matematyka
3cl 103 Stasik Adam historia, wos, wok
3d 26 Wojtczak-Fajga Anna j. rosyjski, pp

23 – 29 września 2020 (sala 102)

Szkolenie dla uczniów klas III dotyczące sposobu wypełniania deklaracji maturalnych3a – 24.09 (czw. godz. 11:45), 3b – 25.09 (pt. godz. 13:25), 3c – 23.09 (śr. godz. 08:55), 3d – 28.09 (pn.. godz. 12:40).

Do 30 września 2020 (środa)

Złożenie w formie papierowej oraz online  przez uczniów klas III wstępnej deklaracji maturalnej.

Sprawdzenie czy wszyscy uprawnieni uczniowie klas trzecich dostarczyli do sekretariatu zaświadczenia o formach dostosowania egzaminu maturalnego – odpowiedzialni wychowawcy klas trzecich liceum.

30 września 2020 (środa)

Zebranie wpłat za uczniowską polisę ubezpieczeniową: ubezpieczyciel –InterRisk TU S.A.

14 października 2020 (środa)

Dzień Edukacji Narodowej – wręczenie nagród dyrektora szkoły.

15, 16 października 2020 (czwartek, piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2020 (piątek)

Święto Wszystkich Świętych.

2 listopada 2020 (poniedziałek)

Dzień wolny (zajęcia będą odrobione 27 marca 2021 r.).

11  listopada  2020 (środa)

Narodowe Święto Niepodległości, Dzień Patrona.

9  grudnia 2020 (środa,  godz. 15:15)

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocen zachowania  (poinformowanie uczniów przez nauczycieli danego przedmiotu).

Do 9  grudnia 2020 (środa)

Poinformowanie rodziców uczniów lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla nich wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych oraz wszystkich ocenach zachowania.

9  grudnia 2020 (środa,  godz. 17:00)

Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla wszystkich klas (godz. 17:00).

 1. Zebrania z wychowawcami klas godz.17:00-17:30.
 2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach– godz. 17:30-19:00.
  (przekazanie informacji o maturalnym)


Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:

Klasa Nazwisko Imię Przedmiot Sala
1a Nowatkowska Katarzyna j. polski 104
1b Arke Aleksandra j. polski 107
1c Borkowska Joanna j. angielski 207
1d Ziorkowska Anna matematyka 208
2a Bulińska Anna chemia 116 (do godz. 17:30)
2b Chełmowska-Chruszczewska Marzena j. polski 105
2c Iglewska Sylwia j. polski 106
2d Grynienko Rafał j. angielski 27 (do godz. 17:30)
2e Wandachowicz Agnieszka matematyka 205
2f Kumkowska Małgorzata historia, wos 23
2g Jasiecka Beata j. angielski 24 (do godz. 17:30)
2h Gluba Anna j. rosyjski 25 (do godz. 17:30)
3a Kowalczyk Iwona biologia 113
3b Włódarczak Barbara matematyka 206
3cl Stasik Adam historia, wos, wok 103
3d Wojtczak-Fajga Anna j. rosyjski, pp 26
  Bulińska Anna chemia pokój naucz
(od godz. 17:30)
  Burczyk Grażyna biologia 116 (od godz. 17:30)
  Fryca Agata j. łaciński, biblioteka 03
  Grynienko Rafa j. angielski 01 (od godz. 17:30)
  Gralik Irena j. angielski 25 (od godz. 17:30)
  Jankowska Agnieszka matematyka, fizyka 213
  Jasińska Magdalena geografia 217
  Jasiecka Beata j. angielski 07 (od godz. 17:30)
  Kowalczyk Małgorzata historia, wos 27 (od godz. 17:30)
  Krajewska Aurelia wf 7
  Łuszczyna Karolina j. angielski 218
  Nierebińska Sławomira chemia 201
  Paradowski Piotr Informatyka 102
  Skrzypek Łukasz wf 7
  Szmania Michał religia pokój naucz.
  Kusy Marek religia pokój naucz.
  Wardzinska Izabela j. niemiecki 22
  Włodarczyk Marcin wf 7
  Wysocka Olga j. niemiecki 215
  Zielińska Joanna j. angielski 24


ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
Od 23 grudnia 2020 (środa) do 1 stycznia 2021(piątek)

6 stycznia 2021 (środa)

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

8 stycznia 2021 (piątek, godz. 15:15)

Wystawienie ocen semestralnych we wszystkich klasach.

II SEMESTR
Od 11  stycznia 2021 (poniedziałek) do 30 kwietnia 2021 (piątek) dla klas trzecich liceum
Od 11 stycznia 2021 (poniedziałek) do 25 czerwca 2021 (piątek) dla pozostałych  klas

FERIE ZIMOWE
od 15 lutego 2021 (poniedziałek) do 28 lutego  2021 (niedziela)

13  stycznia 2021 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami uczniów (godz. 17:30).

Harmonogram:

Klasa Sala Imię Imię Przedmiot
1a 104 Nowatkowska Katarzyna j. polski
1b 107 Arke Aleksandra j. polski
1c 207 Borkowska Sylwia j. angielski
1d 208 Ziorkowska Rafał matematyka
2a 116 Bulińska Anna chemia
2b 105 Chełmowska-Chruszczewska Marzena j. polski
2c 106 Iglewska Sylwia j. polski
2d 27 Grynienko Rafał j. angielski
2e 205 Wandachowicz Agnieszka matematyka
2f 23 Kumkowska Małgorzata historia, wos
2g 24 Jasiecka Beata j. angielski
2h 25 Gluba Anna j. rosyjski
3a 113 Kowalczyk Iwona biologia
3b 206 Włódarczak Barbara matematyka
3cl 103 Stasik Adam Historia, wos, wok
3d 26 Wojtczak-Fajga Anna j. rosyjski, pp


8  lutego 2021 (poniedziałek)

Ostateczne złożenie deklaracji maturalnych.

Do 17  marca 2021 (środa)

Poinformowanie uczniów klas trzecich liceum lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych oraz wszystkich ocenach zachowania.

17  marca 2021 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla klas trzecich liceum (godz. 17:00).

 1. Zebrania z wychowawcami klas trzecich liceum– godz.17:00-17:30
 2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach trzecich liceum – godz. 17:30-19:00.


Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:

Klasa Nazwisko Imię Przedmiot Sala
3a Kowalczyk Iwona biologia 113
3b Włódarczak Barbara matematyka 206
3cl Stasik Adam historia, wos, wok 103
3d Wojtczak-Fajga Anna j. rosyjski, pp 26
  Arke Aleksandra j. polski 107
  Borkowska Joanna j. angielski 207
  Burczyk Grażyna biologia 116
  Chełmowska-Chruszczewska Marzena j. polski 105
  Gluba Anna j. rosyjski 05
  Gralik Irena j. angielski 25
  Grynienko Rafał j. angielski 01
  Jasińska Magdalena geografia 217
  Jasiecka Beata j. angielski 07
  Kowalczyk Małgorzata historia, wos 27
  Krajewska Aurelia wf 7
  Kumkowska Małgorzata historia, wos 23
  Łuszczyna Karolina j. angielski 218
  Nierebińska Sławomira chemia 201
  Nowatkowska Katarzyna j. polski 104
  Skrzypek Łukasz wf 7
  Kusy Marek religia pokój naucz.
  Wandachowicz Agnieszka matematyka 205
  Wardzinska Izabela j. niemiecki 22
  Włodarczyk Marcin wf 7
  Wysocka Olga j. niemiecki 215
  Zielińska Joanna j. angielski 24
  Ziorkowska Anna matematyka 208

 


ŚWIĘTO SZKOŁY (dzień odrabiany za 2 listopda 2020 r.)
27.03.2021 (sobota, 9:00-12:00) – odpowiedzialni: Małgorzata Kumkowska, Iwona Kowalczyk

Rekolekcje wielkopostne – od 22  marca  (poniedziałek)
 do 24  marca  2021  (środa)

 

Przerwa wielkanocna –      od 1 kwietnia  (czwartek)
do 6 kwietnia 2021 (wtorek).

Do 16  kwietnia 2021 (piątek,  godz. 15:15)

Wystawienie ocen rocznych w klasach trzecich liceum.

30 kwietnia 2021 (piątek, godz. 17:00?)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich liceum???

1 maja (sobota)

Święto pracy.

3 maja (poniedziałek)

Święto flagi.

4-7  maja 2021 wtorek, środa, czwartek, piątek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (matura).

10 – 12 maja 2021 (poniedziałek, wtorek, środa)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (matura).

Do  26 maja 2021 (środa)

Poinformowanie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich liceum
lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla nich
wszystkich ocenach  z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych dla nich
wszystkich ocenach zachowania.

26  maja 2021 (środa)

Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla klas pierwszych i drugich liceum
(godz. 17:00).

 1. Zebrania z wychowawcami klas pierwszych i drugich liceum
  – godz.17:00-17:30
 2. Spotkania nauczycielami uczącymi w klasach pierwszych i drugich liceum
  – godz. 17:30-19:00.


Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:

Klasa Nazwisko Imię Przedmiot Sala
1a Nowatkowska Katarzyna j. polski 104
1b Arke Aleksandra j. polski 107
1c Borkowska Joanna j. angielski 207
1d Ziorkowska Ann matematyka 208
2a Bulińska Anna chemia 116 (do godz. 17:30)
2b Chełmowska-Chruszczewska Marzena j. polski 105
2c Iglewska Sylwia j. polski 106
2d Grynienko Rafał j. angielski 27 (do godz. 17:30)
2e Wandachowicz Agnieszka matematyka 205
2f Kumkowska Małgorzata historia, wos 23
2g Jasiecka Beata j. angielski 24 (do godz. 17:30)
2h Gluba Anna j. rosyjski 25 (do godz. 17:30)
  Bulińska Anna chemia pokój naucz
(od godz. 17:30)
  Burczyk Grażyna biologia 116 (od godz. 17:30)
  Fryca Agata j. łaciński, biblioteka 03
  Gralik Irena j. angielski 25 (od godz. 17:30)
  Grynienko Rafa j. angielski 01 (od godz. 17:30)
  Jankowska Agnieszka matematyka, fizyka 213
  Jasiecka Beata j. angielski 07 (od godz. 17:30)
  Jasińska Magdalena geografia 217
  Kowalczyk Iwona biologia 113
  Kowalczyk Małgorzata historia, wos 27 (od godz. 17:30)
  Krajewska Aurelia wf 7
  Łuszczyna Karolina j. angielski 218
  Nierebińska Sławomira chemia 201
  Paradowski Piotr Informatyka 102
  Skrzypek Łukasz wf 7
  Stasik Adam historia, wos, wok 103
  Szmania Michał religia pokój naucz.
  Kusy Marek religia pokój naucz.
  Wardzinska Izabela j. niemiecki 22
  Włodarczyk Marcin wf 7
  Włódarczak Barbara matematyka 206
  Wojtczak-Fajga Anna j. rosyjski, pp 26
  Wysocka Olga j. niemiecki 215
  Zielińska Joanna j. angielski 24

3  czerwca  2021 (czwartek)

Boże Ciało.

4  czerwca  2021 (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Do 18  czerwca 2021 (wtorek, godz. 15:15)
Wystawienie ocen rocznych

25 czerwca 2021 (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego i wręczenie świadectw dla uczniów liceum (godz. 9:00)???

Facebook
Facebook