Digital Writers – pierwsze spotkanie online

W październiku 2022 r. wraz z klasą lingwistyczną 1c rozpoczęliśmy realizcję naszego pierwszego w tym roku szkolnym projektu eTwinning. Tym razem zajmiemy się zagadnieniem Digital Natives and Immigrants.

W ramach ww. projektu w piątek 2.12. 2022 r. podczas spotkania online po raz pierwszy mieliśmy okazję poznać uczniów ze szkół średnich w Istambule i Sakarya (Turcja) oraz Ordei (Rumunia), którzy będą z nami współpracować w tym międzynarodowym projekcie.

Na spotkaniu uczniowie wspólnie rozmawiali m. in. o swoich zainteresowaniach, ulubionych filmach, ksiązkach, nauce jęzków, gotowaniu i formach spędzania wolnego czasu. (spin wheel activity)

Uczniowie z każdego kraju przedstawili rownież prezentacje o swoich szkołach.