MATURA 2021

Podstawowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku 2021 —>(więcej…)

DEKLARACJE MATURALNEINSTRUKCJA

Ważne – przed wypełnieniem deklaracji zaktualizuj Adobe Reader.

 1. Pobierz odpowiedni wzór deklaracji (tutaj).
 2. Wykonaj odpowiednie czynności wg poniższego opisu.
  1. wypełnij formularz:
   • kod szkoły: 046101-3811N,
   • dane osobowe i wybór przedmiotów (rozwijalne menu) – np. matematyka, poziom rozszerzony;
  2. zaakceptuj wprowadzone dane;
  3. zapisz (nazwa pliku: Nazwisko_Imię_klasa, np. Kowalski_Jan_3a);
  4. przykład wypełnionej deklaracji;
  5. prześlij na adres: waszk.grzegorz@gmail.com (w temacie maila należy wpisać nazwisko, imię oraz klasę);
  6. wydrukuj w 2 egzemplarzach, podpisz i dostarcz do wicedyrektora do 30 września.
   Uwaga!
  • Deklarację ostateczną składa się do 7 lutego 2021 r.
  • Dostęp do swoich danych egzaminacyjnych oraz wyników egzaminu można uzyskać logując się do serwisu dla uczniów na stronie OKE. Loginy i hasła są do odbioru u dyrektora lub wicedyrektora.
  • Maturzyści z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.
  • Maturzyści, którzy posiadają opinię, orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie uprawniające do dostosowania warunków egzaminu, muszą dołączyć dokument do deklaracji dokument (do 30 września).
Facebook
Facebook