Pierwsza pomoc przedmedyczna na godzinach wychowawczych

Koleżanki i koledzy wychowawcy. W związku z dużym zainteresowaniem i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z wychowawcami klas, od 4 października w ramach godzin wychowawczych Szkolna Grupa Pierwszej Pomocy zaprezentuje podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka spotkań będzie dotyczyć m.in. RKO, omdleń, zakrztuszeń, oparzeń, złamań, wypadków samochodowych, zwichnięć. Zajęcia prowadzone będą w klasach zgłoszonych przez wychowawców: 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h.